O regionie

Tomiczówka znajduje się w Mieronicach – to miejscowość położona w południowej części Polski, w województwie świętokrzyskim. Od strony północnej sąsiaduje z płaskowyżem jędrzejowskim – miejscem bogatym w atrakcje turystyczne. Na szlaku świętokrzyskich wędrówek warto zajrzeć do Muzeum Zegarów Słonecznych, gdzie zobaczymy jedną z największych w Europie kolekcji zegarów oraz przyrządów astronomicznych, która została zebrana dzięki zacięciu miejscowego lekarza – Feliksa Przypkowskiego.

W latach 1140-1149 w Jędrzejowie zostało założone Opactwo Cysterskie – przez Jana Gryfita, arcybiskupa gnieźnieńskiego, który sprowadził zakonników z Morimond w Burgundii. Był to pierwszy na ówczesnych ziemiach polskich klasztor cysterski.

Ciekawostką jest także Ciuchcia Express Ponidzie. W skład pociągu wchodzi zabytkowy parowóz Px-48 oraz trzy najpotężniejsze lokomotywy spalinowe. Skład kursuje na trasie między Jędrzejowem a Pińczowem. Oprócz rozkładowych kursów turystycznych istnieje także możliwość zorganizowania kursów specjalnych na zamówienie z każdej możliwej okazji.

Wielbiciele wycieczek górskich mogą udać się do oddalonych o 50 km Gór Świętokrzyskich. Jest to jeden z najstarszych łańcuchów górskich w Europie. Najwyższym szczytem jest Łysica. Góry wzięły swoja nazwę od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Łysej Górze.

Równie ciekawą atrakcją województwa jest Zamek w Chęcinach. Na podstawie istniejących dokumentów można przypuszczać, że budowę warowni rozpoczęto pod koniec XIII wieku. Twierdza otoczona jest przez inne świętokrzyskie atrakcje, takie jak Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni oraz Jaskinię Raj, z którymi tworzy Chęciński Klaster Turystyczny.

Jaskinia Raj to rezerwat przyrody i jednocześnie jedna z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju. Utworzyła się 360 mln lat temu na dnie płytkiego morza w skałach wapiennych. Jej unikatowość cechuje bardzo różnorodna, bogata i dobrze zachowana szata naciekowa. Razem z Jaskinią Niedźwiedzią w Sudetach należą do unikatowych w Polsce obiektów krasowych.

Muzeum Wsi Kieleckiej zwane również Skansenem to piękne miejsce gdzie można podziwiać zabytki kultury ludowej z obszaru województwa świętokrzyskiego. Duży obszar pozwala na rodzinne spacery oraz zabawę z dziećmi na placu zabaw.

Chęciny – zamek
Tokarnia – skansen
Kielce – Ślichowice
Kielce – Kadzielnia