O regionie

Tomiczówka znajduje się w Mieronicach, to miejscowość położona w południowej części Polski w województwie świętokrzyskim. Od strony północnej sąsiaduje z płaskowyżem jędrzejowskim-miejscem bogatym w atrakcje turystyczne. Na szlaku świętokrzyskich wędrówek warto zajrzeć do Muzeum Zegarów Słonecznych gdzie zobaczymy jedną z największych w Europie kolekcji zegarów oraz przyrządów astronomicznych, która została zebrana dzięki zacięciu miejscowego lekarza -Feliksa Przypkowskiego.
W latach 1140- 1149 w Jędrzejowie zostało założone Opactwo Cysterskie przez Jana Gryfita, arcybiskupa gnieźnieńskiego, który sprowadził zakonników z Morimond w Burgundii. Był to pierwszy na ówczesnych ziemiach polskich klasztor cysterski.
Ciekawostką jest także Ciuchcia Expres Ponidzie. W skład pociągu wchodzi zabytkowy parowóz Px-48 oraz trzy najpotężniejsze lokomotywy spalinowe. Skład kursuje na trasie między Jędrzejowem a Pińczowem. Oprócz rozkładowych kursów turystycznych istnieje także możliwość zorganizowania kursów specjalnych na zamówienie z każdej możliwej okazji Wielbiciele wycieczek górskich mogą udać się do oddalonych o 50 km Gór Świętokrzyskich. Jest to jeden z najstarszych łańcuchów górskich w Europie. Najwyższym szczytem jest  Łysica. Góry wzięły swoja nazwę od  relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Łysej Górze.
Równie ciekawą atrakcją województwa jest Zamek w Chęcinach. Na podstawie istniejących dokumentów można przypuszczać, że budowę warowni rozpoczęto pod koniec XIII wieku. Twierdza otoczona jest przez inne świętokrzyskie atrakcje, takie jak Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni oraz Jaskinię Raj z którymi tworzy Chęciński Klaster Turystyczny.
Jaskinia Raj to rezerwat przyrody i jednocześnie jedna z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju. Utworzyła się 360 mln lat temu na dnie płytkiego morza w skałach wapiennych.
Jej unikatowość cechuje bardzo różnorodna, bogata i dobrze zachowana szata naciekowa.
Razem z Jaskinią Niedźwiedzią w Sudetach należą do unikatowych w Polsce obiektów krasowych.
Muzeum Wsi Kieleckiej zwane również Skansenem to piękne miejsce gdzie można podziwiać zabytki kultury ludowej z obszaru województwa świętokrzyskiego. Duży obszar pozwala na rodzinne spacery oraz zabawę z dziećmi na placu zabaw.